Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων πραγματικού χρόνου για όραση μηχανής (Doctoral thesis)

Αμανατιάδης, Άγγελος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Imaging systems
Image scaling
Fuzzy algorithms
Keywords: Ψηφιακή κλιμάκωση εικόνας,Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας,Ενσωματωμένη αρχιτεκτονική δυναμικής σταθεροποίησης και κλιμάκωσης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6885
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4837
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0049ΔΠΘ_ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ.Α-Δ2172.pdf29.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6885
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4837
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons