Κατασκευή, χαρακτηρισμός, μοντελοποίηση και προσομοίωση τρανζίστορ λεπτών υμενίων (TFTs) πολυκρυσταλλικού και νανοκρυσταλλικού πυριτίου (Doctoral thesis)

Άρχοντας, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Thin film transistors
Electron devices
Keywords: Τρανζίστορ λεπτών υμενίων,Προσομοίωση μικροηλεκτρονικών διατάξεων,Πολυκρυσταλλικά TFTs
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6886
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7849
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0050ΔΠΘ_ΑΡΧΟΝΤΑΣ.Ν-Δ2173.pdf47.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6886
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7849
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons