Ανάπτυξη βέλτιστων μεθοδολογιών και λογισμικού για την προώθηση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνικών ορθολογικής χρήσης ενέργειας (Doctoral thesis)

Τσιολιαρίδου, Έλενα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Renewable energy sources
Energy policy
Keywords: Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,Τεχνικές ορθής χρήσης ενέργειας,Ηλεκτρική ενέργεια και συμπαραγωγή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6888
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4710
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0051ΔΠΘ_ΤΣΙΟΛΙΑΡΙΔΟΥ.Ε2174.pdf32.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6888
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4710
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons