Συμπεριφορά συνδέσεων με RBS που υπόκεινται σε εναλλασσόμενη φόρτιση - Πειραματικός έλεγχος (Doctoral thesis)

Παχούμης, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Steel structures
Reduced beam section
Keywords: Διατομές από χάλυβα,Συνδέσεις ροπής RBS,Συνδέσεις ροπής δοκού-υποστυλώματος με RBS
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6889
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2662
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0052ΔΠΘ_ΠΑΧΟΥΜΗΣ.Δ-Δ2175.pdf119.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6889
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2662
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons