Ταυτοποίηση πηγών οργανικών κλασμάτων σε αιωρούμενα σωματίδια αστικών περιοχών (Doctoral thesis)

Ανδρέου, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Subject classification: Atmosphere
Particulate emissions
Organic compounds
Keywords: Οργανικές ενώσεις,Χημική ανάλυση,Ατμοσφαιρική χημεία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6890
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3208
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0053ΔΠΘ_ΝΔΡΕΟΥ.Γ-Δ2176.pdf56.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6890
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3208
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons