Μελέτη του υδατικού οικοσυστήματος της Βιστωνίδας (Doctoral thesis)

Γκίκας, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Biotopes
Wetlands
Water quality analysis
Keywords: Μετρήσεις στη λεκάνη απορροής,Μετρήσεις στη Βιστωνίδα,Εμπειρικά μοντέλα ευτροφισμού
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6891
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8196
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0054ΔΠΘ_ΓΚΙΚΑΣ.Γ-Δ2177.pdf94.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6891
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8196
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons