Εκθετική διχοτομία - Πολλαπλασιαστική διαχωρισιμότητα και δομική ευστάθεια γραμμικών εξισώσεων διαφορών (Doctoral thesis)

Παπασχοινόπουλος, Γαρύφαλος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Exponential dichotomy
Differential equations, Linear
Keywords: Εκθετική διχοτομία,Γραμμικές εξισώσεις διαφορών,Πολλαπλασιαστική διαχωρισιμότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6892
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4723
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0055ΔΠΘ_ΠΑΠΑΣΧΟΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.Γ-Δ2178.pdf15.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6892
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4723
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons