Διαχείριση κινδύνου σε έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων (Doctoral thesis)

Σαρηγιαννίδης, Λάζαρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.
Subject classification: Risk management
Software development
Keywords: Διαχείριση κινδύνου έργου,Ανάπτυξη λογισμικού
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6893
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8595
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0057ΔΠΘ_ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ.Λ-Δ2180.pdf76.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6893
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8595
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons