Οικολογικές παράμετροι στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό του χώρου - Η περίπτωση της Ελλάδας (Doctoral thesis)

Λαντίτσου, Κωνσταντίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Development planning
Sustainable development
Keywords: Βιώσιμη ανάπτυξη,Οικολογική κρίση,Οικιστικός χώρος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6904
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7374
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0058ΔΠΘ_ΛΑΝΤΙΤΣΟΥ.Κ-Δ2181.pdf166.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6904
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7374
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons