Βελτιωμένες ασαφείς μνήμες συσχέτισης με εφαρμογές στον έλεγχο συστημάτων & λήψη αποφάσεων (Master thesis)

Χόης, Στυλιανός Ν.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Fuzzy decision making
Fuzzy logic
Keywords: Ασαφείς μνήμες συσχέτισης (FAM),Έλεγχος συστημάτων,Λήψη αποφάσεων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6908
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7519
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0256ΔΠΘ_ΧΟΗΣ.Ν-Μ2430.pdf23.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6908
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7519
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons