Έναρξη, ευσταθής και ασταθής διάδοση ρωγμών σε όλκιμα υλικά (Doctoral thesis)

Παπακαλιατάκης, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Fracture mechanics
Elastic-plastic materials
Keywords: Όλκιμη θραύση,Ελαστοπλαστικά υλικά,Διάδοση ρωγμής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6909
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9544
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0067ΔΠΘ_ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΑΚΗΣ.Γ-Δ2190.pdf94.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6909
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9544
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons