Ομοιώματα επιλογής μεταφορικού μέσου στις υπεραστικές επιβατικές μετακινήσεις στην Ελλάδα (Doctoral thesis)

Βαραγγούλη, Ευγενία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Transportation
Urban travel demand
Keywords: Μετακινήσεις στην περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης,Βαθμονόμηση ομοιωμάτων ζήτησης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6912
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1372
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0060ΔΠΘ_ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗ.Ε-Δ2183.pdf89.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6912
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1372
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons