Σχεδιασμός και σεισμική συμπεριφορά μονολιθικών συνδέσεων σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος - Εξειδίκευση: Γέφυρες οπλισμένου σκυροδέματος (Doctoral thesis)

Τιμοσίδης, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Concrete bridges--Joints
Seismic loading
Keywords: Μονολιθικές συνδέσεις γεφυρών,Σεισμική απόκριση γεφυρών,Μοντέλο υπολογισμού διατμηματικών τάσεων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6913
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7872
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0061ΔΠΘ_ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ.Δ-Δ2184.pdf184.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6913
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7872
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons