Αξιολόγηση προσωπικού, διαγνωστικός έλεγχος εκπαιδευτικών αναγκών βιομηχανίας και αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών: Σχεδιασμός μοντέλων και ανάπτυξη πρωτοτύπου εφαρμογής (Doctoral thesis)

Διαμαντίδης, Ανστάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.
Subject classification: Human resource management
Firm performance
Employees--Rating of
Keywords: Διοίκηση ανθρώπινων πόρων,Αξιολόγηση εργαζομένων,Αξιολόγηση εκπαίδευσης εργαζομένων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6914
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7240
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0062ΔΠΘ_ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ.Α-Δ2185.pdf90.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6914
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7240
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons