Πρότυπα ζήτησης αερομεταφορών σε διαδρόμους με υψηλή εποχική διακύμανση (Doctoral thesis)

Δημητρίου, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Air transport
Forecasting--Statistical methods
Keywords: Αερομεταφορές,Τουρισμός,Προβλέψεις με στατιστικές μεθόδους
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6915
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.763
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0066ΔΠΘ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.Δ-Δ2189.pdf82.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6915
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.763
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons