Θέματα αλληλεπίδρασης γέφυρας-εδάφους στα πλαίσια του αντισεισμικού σχεδιασμού γεφυρών με βάση τις μετακινήσεις (Doctoral thesis)

Κοτσόγλου, Αναστάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Soil-structure interaction
Earthquake resistant design
Bridges
Keywords: Γέφυρες οπλισμένου σκυροδέματος,Αλληλεπίδραση γέφυρας-επιχώματος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6916
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.728
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0068ΔΠΘ_ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ.Α-Δ2191.pdf102.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6916
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.728
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons