Παράλληλοι κυματοθραύστες για την προστασία των ακτών (Master thesis)

Αδαμοπούλου, Θεοδώρα Δ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Breakwaters--Design and construction
Coast changes
Keywords: Κυματοθραύστες,Παράλληλοι κυματοθραύστες,Μεταβολές ακτογραμμής,Προστασία ακτογραμμής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6931
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5905
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0176ΔΠΘ_ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ.Θ-Μ2313.pdf14.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6931
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5905
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons