Αριθμιτικός υπολογισμός γραμμών επιρροής για δοκούς κυλίσεως γερανογέφυρας (Master thesis)

Αβραμίδης, Στυλιανός

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Gantry cranes
Influence lines
Structural analysis (Engineering)--Mathematical models
Dead loads (Mechanics)
Keywords: Γερανογέφυρες,Γραμμές επιρροής,Στατική γραμμικών φορέων,Δομική ανάλυση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6941
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0317ΔΠΘ_ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ.Σ-Μ2492.pdf24.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6941
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8729
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons