Αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας υφιστάμενου τετραώροφου κτιρίου (Master thesis)

Στάθης, Θεοφάνης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Buildings, Reinforced concrete--Maintenance and repair
Earthquake resistant design
Earthquake engineering
Keywords: Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος,Αποτίμηση σεισμικής ικανότητας,Αντισεισμικός σχεδιασμός,Σεισμική μηχανική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6943
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.100
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0312ΔΠΘ_ΣΤΑΘΗΣ.Θ-Μ2487.pdf34.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6943
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.100
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons