Ιστορία της εν Χίω Ορθοδόξου Εκκλησίας (Book)

Ανδρεάδης, Ιωάννης Μ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Orthodox Eastern Church
Chios Island (Greece)
BX614.C45 A54 1940
Keywords: Χίος,Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία,Ιστορία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6946
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6853
Publisher: Τύποις Πυρσού Α.Ε.
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_02225.pdf279.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6946
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6853
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons