Ελαστική μη γραμμική συμπεριφορά ρηγματωμένων πλαισιωτών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (Master thesis)

Φαββάτα, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Reinforced concrete construction--Earthquake effects--Testing
Structural frames--Testing
Earthquake resistant design
Elastic analysis (Engineering)
Keywords: Πλαισιωτές κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος,Αντισεισμικός σχεδιασμός,Δυναμική των κατασκευών,Γραμμική ανάλυση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6959
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3325
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0226ΔΠΘ_ΦΑΒΒΑΤΑ.Μ-Μ2397.pdf24.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6959
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3325
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons