Συγκριτική διερεύνηση μεθόδων υπολογισμού της καμπύλης αντίστασης σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (Master thesis)

Φωτοπούλου, Μηναδώρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Buildings, Reinforced concrete
Earthquake resistant design
Elastic analysis (Engineering)
Structural analysis (Engineering)
Keywords: Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος,Αποτίμηση σεισμικής ικανότητας,Αντισεισμικός σχεδιασμός,Γραμμική ανάλυση,Δυναμική των κατασκευών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6960
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1541
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0230ΔΠΘ_ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ.Μ-Μ2401.pdf36.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6960
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1541
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons