Μελέτη δικτύου αποχέτευσης με το λογισμικό Hydroworks (Master thesis)

Κούρας, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Water supply network
Water calculation program
Keywords: Δίκτυο αποχέτευσης οικισμού Μικρού Σουλίου,Πρόγραμμα Hydroworks
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6967
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1419
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0107ΔΠΘ_ΚΟΥΡΑΣ.Χ-Μ2241.pdf25.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6967
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1419
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons