Επίδραση των φασματικών παραμέτρων στην απόκριση σεισμικών καταγραφών στην απόκριση των κατασκευών (Master thesis)

Χατζηκωνσταντίνου, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Earthquake resistant design
Earthquake damage
Structural dynamics
Spectrum analysis
Keywords: Αντισεισμικός σχεδιασμός,Αποτίμηση σεισμικής ικανότητας,Δυναμική των κατασκευών,Φασματική ένταση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6982
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3192
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0167ΔΠΘ_ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.Δ-Μ2304.pdf21.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6982
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3192
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons