Μη γραμμική δυναμική ανάλυση επίπεδου πλαισίου από Ο.Σ. με χρήση αποσβεστήρων τριβής (Master thesis)

Σερταρίδης, Αυξέντιος Ν.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Structural frames--Testing
Earthquake resistant design
Structural dynamics
Friction
Elastic analysis (Engineering)
Keywords: Πλαισιακές κατασκευές,Αντισεισμικός σχεδιασμός,Δυναμική των κατασκευών,Αποσβεστήρες τριβής,Γραμμική ανάλυση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6986
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8707
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0192ΔΠΘ_ΣΕΡΤΑΡΙΔΗΣ.Α-Μ2331.pdf30.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6986
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8707
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons