Μη γραμμική δυναμική ανάλυση δεκαώροφου σύμμικτου πλαισίου (Master thesis)

Δερβίση, Ζωή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Composite construction
Building, Iron and steel
Buildings, Reinforced concrete
Earthquake resistant design
Elastic analysis (Engineering)
Keywords: Σύμμικτες κατασκευές,Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος,Κατασκευές χάλυβα,Αποτίμηση σεισμικής ικανότητας,Αντισεισμικός σχεδιασμός,Γραμμική ανάλυση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6987
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1557
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0199ΔΠΘ_ΔΕΡΒΙΣΗ.Ζ-Μ2344.pdf17.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6987
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1557
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons