Σεισμική συμπεριφορά στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος παλαιάς τεχνολογίας κατόπιν επισκευής με σύνθετα υλικά (Master thesis)

Χαλκίτης, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Earthquake resistant design
Reinforced concrete construction--Maintenance and repair
Concrete coatings
Fiber-reinforced plastics
Keywords: Αποτίμηση σεισμικής ικανότητας,Αντισεισμικός σχεδιασμός,Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος,Μανδύες σύνθετων υλικών,Ινοπλισμένα πολυμερή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6990
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9473
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0183ΔΠΘ_ΧΑΛΚΙΤΗΣ.Γ-Μ2328.pdf24.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6990
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9473
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons