Προσομοίωση απομάκρυνσης ρύπων από τεχνητούς υγροβιότοπους οριζόντιας υπόγειας ροής (Master thesis)

Πουλτσίδης, Χρυσοβαλάντης Γ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Constructed wetlands
Sewage--Purification--Nitrogen removal
Denitrification
Nitrification
Keywords: Τεχνητοί υγροβιότοποι,Τεχνητοί υγροβιότοποι υποεπιφανειακής ροής (SSF),Aπονιτροποίηση,Νιτροποίηση,Βιολογικός καθαρισμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6992
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7515
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0178ΔΠΘ_ΠΟΥΛΤΣΙΔΗΣ.Χ-Μ2315.pdf23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6992
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7515
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons