Υπολογισμός σε ημερήσια βάση της εισροής φερτών υλών στον ταμιευτήτα "Γερμασόγεια" της Κύπρου (Master thesis)

Γαλάνη, Μαριάννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Sediment transport
Soil erosion
Watersheds--Cyprus
Reservoirs--Cyprus
Keywords: Μεταφορά ιζημάτων,Φερτές ύλες,Διάβρωση εδάφους,Λεκάνη απορροής,Ταμιευτήρας Γερμασόγεια (Κύπρος)
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6998
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1814
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0202ΔΠΘ_ΓΑΛΑΝΗ.Μ-Μ2373.pdf28.33 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6998
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1814
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons