Υπολογισμός της συσσώρευσης φερτών υλών στον ταμιευτήτα Γερμασόγεια (Κύπρος) (Master thesis)

Μπάρμπας, Ευάγγελος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Sediment transport
Soil erosion
Watersheds--Cyprus
Reservoirs--Cyprus
Keywords: Μεταφορά ιζημάτων,Φερτές ύλες,Διάβρωση εδάφους,Λεκάνη απορροής,Ταμιευτήρας Γερμασόγεια (Κύπρος)
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6999
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9527
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0231ΔΠΘ_ΜΠΑΡΜΠΑΣ.Ε-Μ2402.pdf22.75 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6999
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9527
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons