Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τον χρονοπρογραμματισμό έργων με χρήση μεταευρετικών και πολυσκοπικών αλγορίθμων (Doctoral thesis)

Κώτσικας, Λάζαρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.
Subject classification: Decision support systems
Production scheduling
Project management
Keywords: Εξομάλυνση πόρων,Ευρωστία χρονοδιαγράμματος,Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7001
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8486
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0069ΔΠΘ_ΚΩΤΣΙΚΑΣ.Λ-Δ2192.pdf58.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7001
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8486
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons