Μελέτη μονοπολικής κεραίας εδραζομένης επί πολυσυχνοτικώς αποσυζευτικού κυλίνδρου (Doctoral thesis)

Γιαννοπούλου, Νικολίτσα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Transmission lines
Monopole antennas
Keywords: Ακτινοβολία μονοπολικής κεραίας,Πολυσυχνοτική αποσύζευξη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7002
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4529
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0072ΔΠΘ_ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ.Ν-Δ2195.pdf110.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7002
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4529
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons