Ανάλυση και αναγνώριση σημάτων με σύγχρονες μεθόδους μη γραμμικής δυναμικής - Εφαρμογές στο γαιομαγνητοσφαιρικό πλάσμα (Doctoral thesis)

Αθανασίου, Μιχαήλ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Time series analysis
Magnetospheric particles
Keywords: Μαγνητοσφαιρική δυναμική,Χαοτική ανάλυση,Επίδραση θορύβου σε δυναμικά συστήματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7003
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7545
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0071ΔΠΘ_ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.Μ-Δ2194.pdf123.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7003
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7545
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons