Υπολογισμός εισροής φερτών υλών στη λίμνη Βεγορίτιδα (Master thesis)

Ιωαννίδου, Σοφία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Sediment transport--Mathematical models
Soil erosion
Watersheds--Greece
Lakes--Greece
Keywords: Μεταφορά ιζημάτων,Φερτές ύλες,Διάβρωση εδάφους,Λεκάνη απορροής,Λίμνη Βεγορίτιδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7005
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3144
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0366ΔΠΘ_ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ.Σ-Μ2541.pdf21.64 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7005
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3144
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons