Αξιολόγηση νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων (Doctoral thesis)

Αγγελίδης, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.
Subject classification: Information and communication technology
Hospitals
End user satisfaction
Keywords: Νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα,Ικανοποίηση χρηστών,Μοντέλα αποδοχής τεχνολογίας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7010
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9038
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0073ΔΠΘ_ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ.Β-Δ2196.pdf152.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7010
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9038
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons