Συγκριτική μελέτη της παγκόσμιας εξίσωσης εδαφικής απώλειας με ασαφή συμπερασματικά συστήματα για τη λεκάνη απορροής του ταμιευτήτα Καλαβάσου της Κύπρου (Master thesis)

Παππά, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Sediment transport
Soil erosion
Watersheds--Cyprus
Reservoirs--Cyprus
Universal soil loss equation
Keywords: Διάβρωση εδάφους,Μεταφορά ιζημάτων,Φερτές ύλες,Λεκάνη απορροής,Ταμιευτήρας Καλαβάσου (Κύπρος),Παγκόσμια Εξίσωση Εδαφικής Απώλειας (USLE)
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7012
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4357
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0275ΔΠΘ_ΠΑΠΠΑ.Ε-Μ2449.pdf20.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7012
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4357
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons