Ανάπτυξη και εφαρμογή αριθμητικού ομοιώματος για τη διερεύνηση των συνθηκών κυκλοφορίας και μείξης σε στρωματωμένες εκβολές ποταμών (Doctoral thesis)

Χαραλαμπίδου, Κυριακή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Subject classification: River estuary
Stratification
Numerical modelling
Keywords: Εκβολή Στρυμόνα,Αριθμητικό ομοίωμα,Στρωμάτωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7013
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8277
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0076ΔΠΘ_ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ.Κ-Δ2199.pdf97.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7013
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8277
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons