Φαινόμενα καταρρεύσεως σε νανοσυνθετικά υλικά : εκκενώσεις επιφάνειας (Master thesis)

Χρισταντώνη, Δέσποινα Δ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Insulating materials
Nanocomposites (Materials)
Keywords: Μονωτικά υλικά,Νανοσυνθετικά υλικά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7041
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6447
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0257ΔΠΘ_ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗ.Δ-Μ2431.pdf18.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7041
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6447
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons