Σχεδιασμός και ανάπτυξη ευφυούς ηλεκτρονικού μοντέλου πρόβλεψης για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Master thesis)

Χατζηαγοράκης, Πρόδορμος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Neural networks (Computer science)
Renewable energy sources
Keywords: Νεωρωνικά Δίκτυα,Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7056
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1225
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0258ΔΠΘ_ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ.Π-Μ2432.pdf45.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7056
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1225
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons