Προσομοίωση συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με περιοδική τροφοδοσία και αερισμό (Master thesis)

Κουβά, Ιωάννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Sewage--Purification--Biological treatment
Keywords: Επεξεργασία υγρών αποβλήτων,Βιολογικός καθαρισμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7060
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2899
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0272ΔΠΘ_ΚΟΥΒΑ.Ι-Μ2446.pdf23.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7060
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2899
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons