Βιολογική αφαίρεση φωσφόρου σε αστικά λύματα κάτω από συνθήκες απονιτροποίησης (Master thesis)

Τσιατσιάβα, Φωτεινή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Sewage--Purification--Biological treatment
Denitrification
Keywords: Επεξεργασία υγρών αποβλήτων,Βιολογικός καθαρισμός,Aπονιτροποίηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7062
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3673
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0211ΔΠΘ_ΤΣΙΑΤΣΙΑΒΑ.Φ-Μ2382.pdf28.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7062
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3673
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons