Διερεύνηση επιορροής της μορφολογίας εισογείου στη σεισμική συμπεριφορά κατασκευών ωπλισμένου [sic] σκυροδέματος : εκτίμηση του λόγου αu/α1 (Master thesis)

Καπέτη, Θεανώ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Structural analysis (Engineering)--Mathematical models
Elastic analysis (Engineering)
Buildings, Reinforced concrete
Earthquake resistant design
Keywords: Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος,Αντισεισμικός σχεδιασμός,Ελαστική ανάλυση,Δυναμική κατασκευών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7063
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1296
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0169ΔΠΘ_ΚΑΠΕΤΗ.Θ-Μ2306.pdf14.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7063
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1296
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons