Μέθοδοι επεξεργασίας και διάθεσης της ιλύος (Master thesis)

Μαλιώκα, Μαριάνθη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Sewage--Purification--Activated sludge process
Keywords: Επεξεργασία λυμάτων,Ενεργός ιλύς,Βιολογικός καθαρισμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7067
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8107
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0160ΔΠΘ_ΜΑΛΙΩΚΑ.Μ-Μ2296.pdf23.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7067
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8107
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons