Επίδραση των ενεργειακών παραμέτρων σεισμικών καταγραφών στην απόκριση των κατασκευών (Master thesis)

Τριανταφυλλίδης, Θανάσης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Engineering seismology
Earthquakes--Source parameters
Earthquakes--Local damage index
Keywords: Ενεργειακές σεισμικές παράμετροι,Δείκτες βλάβης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7068
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0128ΔΠΘ_ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ.Θ-Μ2263.pdf26.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7068
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons