Βιβλιογραφική επισκόπηση & παρουσίαση υπολογιστικών μοντέλων επεξεργασίας ενεργού ιλύος (Master thesis)

Χατζηκωνσταντίνου, Αναστάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Sewage--Purification--Activated sludge process--Mathematical models
Keywords: Επεξεργασία λυμάτων,Ενεργός ιλύς,Βιολογικός καθαρισμός,Μαθηματικά μοντέλα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7069
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1150
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0193ΔΠΘ_ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.Α-Μ2332.pdf22.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7069
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1150
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons