Μελέτη μεταβολής παροχών, αλατότητας και συγκεντρώσεων θρεπτικών αλάτων κατά τη διάρκεια χαρακτηριστικών παλιρροιακών κύκλων στη λιμνοθάλασσα Ερατεινού (Master thesis)

Τσανακτσή, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Subject classification: Water quality
Nutrient enrichment
Salinity
Keywords: Λιμνοθάλασσα Ερατεινού,Τεστ τοξικότητας,Μικροδοκιμές Artemia
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7070
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4726
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0126ΔΠΘ_ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ.Μ-Μ2261.pdf31.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7070
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4726
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons