Καθολική ανάλυση σύμμικτων δομημάτων με προσομοίωση των υποστηλωμάτων με χάλυβα (Master thesis)

Μαρινοπούλου, Α.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Composite construction
Building, Iron and steel
Buildings, Reinforced concrete
Columns, Iron and steel
Keywords: Σύμμικτες κατασκευές,Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος,Μεταλλικές κατασκευές,Υποστηλώματα χάλυβα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7084
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3579
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0356ΔΠΘ_ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ.Α-Μ2531.pdf27.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7084
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3579
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons