Πειραματική διερεύνηση τυρβωδών φλεβών με αρνητική άνωση που προσκρούουν στην ελέυθερη επιφάνεια ακινήτου και ομοιγενούς αποδέκτη (Master thesis)

Βαλσαμίδης, Αντώνιος Χ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Turbulence
Fluid dynamics
Keywords: Μηχανική των ρευστών,Τυρβώδεις φλέβες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7089
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7938
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0362ΔΠΘ_ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ.Α-Μ2537.pdf48.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7089
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7938
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons