Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς ακραίου κόμβου σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση (Master thesis)

Τσιλιγγίρης, Χρήστος Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Buildings, Reinforced concrete--Maintenance and repair
Concrete construction--Joints
Earthquake resistant design
Keywords: Κόμβοι οπλισμένου σκυροδέματος,Κόμβοι δοκού υποστηλώματος,Αντισεισμικός σχεδιασμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7093
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3023
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0238ΔΠΘ_ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ.Χ-Μ2409.pdf39.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7093
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3023
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons