Εξισορρόπηση χρόνου-κόστους σε χρονοδιαγράμματα έργων : στατιστικές μέθοδοι για την εκτίμηση της βέλτιστης λύσης και την αξιολόγηση αλγορίθμων προσομοιωμένης ανόπτησης (Master thesis)

Κώτσικας, Λ. Γ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Project management--Cost effectiveness
Project Management (PM)--Mathematical models
Ant algorithms
Mathematical optimization
Keywords: Διαχείριση έργου,Εξισορρόπηση χρόνου κόστους,Ευρετικοί αλγόριθμοι,Μαθηματική βελτιστοποίηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7098
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8613
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0334ΔΠΘ_ΚΩΤΣΙΚΑΣ.Λ-Μ2509.pdf20.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7098
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8613
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons